Puust ja punaseks

(ka mõtlemisvõimelistele)

Video 6. aprillil 2018 – pikkus 4 min. ja 4 sek.

video

Lisaks veel mõningad tähelepanu väärivad maksiimid ja sentensid

  • Kuna omame Saaremaal ca 4000 ha maad ja oleme ka korralikud maksumaksjad siis uskuge või mitte, et Eesti Metsniku poolt tasutavad maksud hoiavad ka Teie piirkonnas teid korras. Maamaks laekub kohalikule omavalitsusele. Eesti Metsnik OÜ on ka väljastanud garantiikirja vastavale ametnikule ja kõik vajalikud load on hangitud.  Kui need tööd saavad läbi siis ilmselt lähema 10 aasta jooksul Teie meist ei kuule…  (Väljavõte Eesti Metsnik OÜ juhatuse liikme Antti Lõugase vastusest külavanema märgukirjale külateel sõitvatest metsamasinatest. Vt. ka ülal olevat taustapilti külatee lõigust, kus nimetatud ettevõtte metsaharvester on harrastanud (eriti) teepervi säästvat sõidutiili).  
    PahaPilli kommentaar: Seda oligi karta, et me teist enam 10 aastat ei kuule.
  • Lisainfoks selle võrra, et nii minu kui ka meie naabri(te) lõigud said kenasti kruusaga täidetud-silutud ning teeperved puhastatud ning selles suhtes ei ole mingeid pretensioone. Küll aga ei saa leppida palvemaja-poolse teelõigu taastamise kvaliteediga (alates Tõnu kinnistust Varese poole) kus autod sõitsid tee segamini, ning tekkinud mullane songermaa lihtsalt tasandati höövliga tasaseks. Kui Välja poolsele teele ning meie kinnistutele veeti peale kruusa, siis eelnimetatud teeosal seda ei tehtud. Tagajärjeks on see, et tegijad on kadunud, kuid nii varakevadel kui nüüd vihmadega ja eriti sügisvihmade tulekuga muutub see lõik poriseks ja auklikuks nagu mingi süvavenemaa staniitsa külavahetee. (Külavanema märgukirjast Saaremaa Rally 2016 toimkonnale).